Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

IMG_0820.jpeg

Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

19.01.2024

Jeden z naszych kluczowych, aktualnych projektów związany jest z kompleksowymi usługami dla pomieszczeń czystych i laboratoriów. Jako wiodący wykonawca w zakresie doradztwa, planowania, realizacji i konserwacji, dzięki naszym systemom produktowym i materiałom, realizujemy budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Wykorzystane przez nas produkty w tym projekcie to: ściany i sufity systemów Clean Room Lindner Sandwich, sufit kasetonowy metalowy Lindner clip in K 420, a także drzwi rozwierane Lindner Swing.

W kampusie, prowadzone będą badania z zakresu akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii oraz metrologii interdyscyplinarnej. Inwestycja przyniesie ze sobą kilka istotnych korzyści, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i naukowej - przyczyni się do podniesienia konkurencyjności polskich firm na świecie i do zwiększenia poziomu kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej. To szeroko zakrojony projekt o niezwykle unikalnym charakterze, który stanowił będzie realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej. W Kampusie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko.

IMG_1105.jpeg [2.11 MB]

IMG_1123.jpeg [62.36 KB]