csm_referenz_merzedes_nl_6_815d1d0a34.jpg

Kompetencje

Kompetencje

TWÓJ PROJEKT W DOBRYCH RĘKACH

Jesteśmy producentem indywidualnie dopasowanych produktów, dostarczamy szeroki wachlarz usług budowlanych oraz tworzymy i realizujemy nowe rozwiązania techniczne. 

Spektrum tych usług rozwijamy nieprzerwanie od ponad 50 lat – i każdego dnia odnosimy sukcesy w wykorzystywaniu tych umiejętności w sposób zorientowany na projekt, a tym samym znajdujemy jeszcze lepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Opieramy się na wiedzy wszystkich naszych pracowników zaangażowanych w proces tworzenia, poprzez nasze Centra Kompetencji: B+R, w zakładach produkcyjnych, w działach specjalnych np. Green Building, BIM i Lean Construction Management, w naszych centrach kompetencji w zakresie Montażu i Logistyki, w naszych biurach projektowych, na budowach na całym świecie. W ten sposób wdrażamy „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie".