Szpitale.jpg

Szpitale

Szpitale

BUDOWA WYCHODZI NAM NA ZDROWIE

Szpitale i budynki opieki zdrowotnej należą do najbardziej kompleksowych i wymagających projektów pod względem technicznym. O ile wcześniej głównym parametrem projektowym była funkcja budynku, o tyle dzisiaj równie ważne są komfort przebywania i pracy oraz samopoczucie wszystkich użytkowników budynku - zarówno pracowników jak i pacjentów. Wyzwania wynikające ze stale rosnących wymagań, szczególnie  w obszarze higieny dotyczą również architektury.

Z naszym doświadczeniem oraz zasobami jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować postawione zadanie, począwszy od pomieszczeń wspólnych, pokoi dla pacjentów, na wysoko zaawansowanych salach operacyjnych kończąc. 

Jako kompleksowy wykonawca prac specjalistycznych, przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za wszystkie powiązane rodzaje prac, minimalizując liczbę punktów koordynacji. W naszym zakresie leży koordynacja zarówno prac budowlanych jak i sanitarnych i elektrycznych.

ZALETY W PIGUŁCE  - TO ZYSKASZ

  • Nowoczesny produkt w nowobudowanych oraz remontowanych budynkach szpitali w obszarze publicznych i prywatnych inwestorów
  • Kompleksowe Fit out w obszarze klinik i szpitali
  • Know-how z zakresu akustyki i ochrony przeciwpożarowej
  • Know-how z zakresu wykonania obszarów czystych i sal operacyjnych
  • Wieloletnie doświadczenie na międzynarodowym rynku